สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน254,935.20326,685.50-28.1 %ไม่ผ่าน10,860.73666.5093.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร16,142.5512,820.0020.6 %ผ่าน1,010.02184.9681.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 130,493.4218,376.0039.7 %ผ่าน1,069.04582.6545.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2ไม่ครบ13,085.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ289.48ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 301,571 357,882 0.00 % รายงานไม่ครบ 12,940 1,434 0.00 % รายงานไม่ครบ