สรุปผลประเมิน กองบัญชาการกองทัพไทย เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,166,731.002,454,449.0022.5 %ผ่าน40,357.7028,739.6028.8 %ผ่าน
รวม 3,166,731 2,454,449 22.49 % ผ่าน 40,358 28,740 28.79 % ผ่าน