สรุปผลประเมิน กองทัพอากาศ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กองทัพอากาศ6,338,517.504,793,687.5024.4 %ผ่าน102,139.1477,495.0024.1 %ผ่าน
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ542,498.00406,050.7825.2 %ผ่าน10,007.0110,492.00-4.8 %ไม่ผ่าน
กองบิน 1824,462.75419,946.0049.1 %ผ่าน9,854.277,883.8020.0 %ผ่าน
กองบิน 2427,939.72426,396.220.4 %ไม่ผ่าน8,096.563,735.3053.9 %ผ่าน
กองบิน 21319,844.38263,577.5017.6 %ไม่ผ่าน5,584.626,075.35-8.8 %ไม่ผ่าน
กองบิน 23407,321.47307,810.5924.4 %ผ่าน7,408.957,294.501.5 %ไม่ผ่าน
กองบิน 3128,546.9489,091.0030.7 %ผ่าน5,043.874,484.5511.1 %ไม่ผ่าน
กองบิน 4520,002.78254,818.8051.0 %ผ่าน13,226.9912,821.003.1 %ไม่ผ่าน
กองบิน 41322,508.94204,278.8436.7 %ผ่าน6,834.704,215.6038.3 %ผ่าน
กองบิน 46319,547.66132,835.4158.4 %ผ่าน5,953.983,373.3543.3 %ผ่าน
กองบิน 5315,770.97173,577.0045.0 %ผ่าน5,324.95586.5589.0 %ผ่าน
กองบิน 56459,592.91208,528.6354.6 %ผ่าน8,975.306,269.0030.2 %ผ่าน
กองบิน 7366,823.66203,278.5344.6 %ผ่าน8,234.506,513.0020.9 %ผ่าน
โรงเรียนการบิน405,972.34398,131.811.9 %ไม่ผ่าน17,285.439,737.5043.7 %ผ่าน
รวม 11,699,350 8,282,009 29.21 % ผ่าน 213,970 160,977 24.77 % ผ่าน