สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,091,221.80524,310.0052.0 %ผ่าน8,737.726,532.2925.2 %ผ่าน
รวม 1,091,222 524,310 51.95 % ผ่าน 8,738 6,532 25.24 % ผ่าน