สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 820,947.75126,122.8184.6 %ผ่าน5,954.992,103.9464.7 %ผ่าน
รวม 820,948 126,123 84.64 % ผ่าน 5,955 2,104 64.67 % ผ่าน