สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์12,602,580.001,082,000.0091.4 %ผ่าน8,480.271,153.8786.4 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย36,104.8523,777.1634.1 %ผ่าน12,655.85344.8597.3 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 12,638,685 1,105,777 0.00 % รายงานไม่ครบ 21,136 1,499 0.00 % รายงานไม่ครบ