สรุปผลประเมิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 252,458.05191,000.0024.3 %ผ่าน6,983.661,488.1978.7 %ผ่าน
รวม 252,458 191,000 24.34 % ผ่าน 6,984 1,488 78.69 % ผ่าน