สรุปผลประเมิน กรมอนามัย เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมอนามัย 241,476.80155,000.0035.8 %ผ่าน8,268.72664.0892.0 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง74,620.8338,000.0049.1 %ผ่าน420.4572.7682.7 %ผ่าน
รวม 316,098 193,000 38.94 % ผ่าน 8,689 737 91.52 % ผ่าน