สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา238,035.34189,000.0020.6 %ผ่าน9,278.643,838.0458.6 %ผ่าน
รวม 238,035 189,000 20.60 % ผ่าน 9,279 3,838 58.64 % ผ่าน