สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม147,058.4585,029.0042.2 %ผ่าน5,845.561,253.4278.6 %ผ่าน
รวม 147,058 85,029 42.18 % ผ่าน 5,846 1,253 78.56 % ผ่าน