สรุปผลประเมิน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่103,718.0192,024.0011.3 %ไม่ผ่าน5,767.39533.1590.8 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก2,797.922,971.00-6.2 %ไม่ผ่าน1,383.63564.4759.2 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4 ภูเก็ต2,977.883,019.00-1.4 %ไม่ผ่าน966.57506.4747.6 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา3,025.183,469.00-14.7 %ไม่ผ่าน1,651.84560.5066.1 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี2,748.462,802.00-1.9 %ไม่ผ่าน422.04279.9733.7 %ผ่าน
รวม 115,267 104,285 9.53 % ไม่ผ่าน 10,191 2,445 76.01 % ผ่าน