สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน89,925.9657,000.0036.6 %ผ่าน5,607.93138.0097.5 %ผ่าน
รวม 89,926 57,000 36.61 % ผ่าน 5,608 138 97.54 % ผ่าน