สรุปผลประเมิน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ375,210.59226,081.0039.7 %ผ่าน6,696.012,834.3557.7 %ผ่าน
รวม 375,211 226,081 39.75 % ผ่าน 6,696 2,834 57.67 % ผ่าน