สรุปผลประเมิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ173,685.31119,262.0031.3 %ผ่าน5,939.36689.1988.4 %ผ่าน
รวม 173,685 119,262 31.33 % ผ่าน 5,939 689 88.40 % ผ่าน