สรุปผลประเมิน กรมสรรพากร เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสรรพากร 406,292.09429,798.41-5.8 %ไม่ผ่าน11,357.872,206.4780.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน6,815.89461.1593.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 218,313.0511,304.0038.3 %ผ่าน4,958.72363.4092.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 341,657.6411,242.8373.0 %ผ่าน6,333.43509.5292.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19,559.0611,090.00-16.0 %ไม่ผ่าน2,462.64142.9494.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1030,436.5131,914.00-4.9 %ไม่ผ่าน4,959.93264.0094.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1125,278.4111,872.4853.0 %ผ่าน3,149.43188.0094.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1216,187.0810,589.6234.6 %ผ่าน3,043.33148.0095.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1329,085.7826,594.128.6 %ไม่ผ่าน3,380.50198.4594.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1420,568.1111,522.4344.0 %ผ่าน3,734.02268.5092.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 15,894.877,860.6250.5 %ผ่าน3,989.51302.0092.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1611,273.039,140.0018.9 %ไม่ผ่าน2,691.71338.0087.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1711,878.51689.2694.2 %ผ่าน2,870.03300.0089.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1825,358.0820,000.0021.1 %ผ่าน3,102.31188.0093.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1932,345.9026,296.5018.7 %ไม่ผ่าน3,782.21300.0092.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 216,865.9117,077.87-1.3 %ไม่ผ่าน3,430.37218.5093.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2014,517.5019,511.00-34.4 %ไม่ผ่าน2,967.82302.0089.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2119,361.3133,659.93-73.9 %ไม่ผ่าน4,544.68608.0086.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน4,274.46382.2891.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2316,419.7212,969.0021.0 %ผ่าน3,330.14234.6393.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2420,388.1121,471.81-5.3 %ไม่ผ่าน3,226.13302.4090.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2525,715.1121,807.0015.2 %ไม่ผ่าน3,347.59408.5087.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2617,164.2012,877.0025.0 %ผ่าน4,318.89302.0093.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2727,975.5717,735.0036.6 %ผ่าน4,405.70342.0092.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2830,807.3221,800.0029.2 %ผ่าน3,891.24252.0093.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2920,836.7816,412.0021.2 %ผ่าน2,558.15165.3193.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 326,641.9110,615.9260.2 %ผ่าน7,428.01475.0093.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3022,816.7110,383.4354.5 %ผ่าน3,576.67335.3590.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 427,030.3916,184.4940.1 %ผ่าน3,948.91228.0094.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 524,644.0021,965.8010.9 %ไม่ผ่าน3,852.0977.9098.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 637,028.7526,660.3928.0 %ผ่าน3,632.22150.0095.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 721,221.7415,538.0026.8 %ผ่าน4,111.77340.0091.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 824,978.4517,859.0428.5 %ผ่าน4,130.82454.0089.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 916,208.1113,000.0019.8 %ไม่ผ่าน3,644.45311.5091.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 15,937.874,167.4429.8 %ผ่าน368.7433.2591.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 26,872.153,464.8449.6 %ผ่าน409.090.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน6,426.563,894.3939.4 %ผ่าน435.711.9099.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง4,842.962,059.8457.5 %ผ่าน366.7077.9078.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง5,441.634,738.0012.9 %ไม่ผ่าน474.1176.0084.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน355.5727.1592.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน13,787.282,754.0080.0 %ผ่าน3,630.0038.0099.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 15,262.312,710.0048.5 %ผ่าน369.1652.2585.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 24,667.132,496.3646.5 %ผ่าน362.7376.0079.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย4,464.702,142.0052.0 %ผ่าน447.1128.5093.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่7,480.552,998.0059.9 %ผ่าน465.4076.0083.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ6,049.576,551.56-8.3 %ไม่ผ่าน530.72109.2579.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน5,917.824,389.8425.8 %ผ่าน469.0638.0091.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน6,624.963,920.4440.8 %ผ่าน587.3127.1595.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม6,219.351,384.0077.7 %ผ่าน488.3970.5985.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค5,122.391,400.0072.7 %ผ่าน353.2995.0073.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ6,223.657,381.44-18.6 %ไม่ผ่าน375.970.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา8,007.13898.0088.8 %ผ่าน428.1338.0091.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด5,274.724,653.0011.8 %ไม่ผ่าน413.0469.3583.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 15,453.975,441.000.2 %ไม่ผ่าน310.8657.1781.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 25,938.647,511.00-26.5 %ไม่ผ่าน328.2727.2391.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 35,738.861,695.8470.4 %ผ่าน348.9976.2578.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม7,765.543,694.6052.4 %ผ่าน454.3738.0091.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 14,198.82861.4479.5 %ผ่าน495.712.8599.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 25,243.593,860.0026.4 %ผ่าน701.5861.4291.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ6,740.011,554.0076.9 %ผ่าน439.9676.0082.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 16,276.842,746.0056.3 %ผ่าน377.0627.1592.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน327.110.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน411.941.0099.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง5,572.995,179.007.1 %ไม่ผ่าน319.4795.0070.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน234.5248.0479.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 24,658.092,838.8439.1 %ผ่าน235.3940.7382.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ4,499.891,445.0067.9 %ผ่าน363.9438.0089.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี6,236.024,684.0024.9 %ผ่าน452.1947.5089.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน396.9235.2991.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 14,939.962,628.0046.8 %ผ่าน331.102.8599.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 23,733.54880.0076.4 %ผ่าน311.8640.7386.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน389.0428.5092.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง5,457.554,313.8421.0 %ผ่าน311.4995.0069.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว5,288.721,791.0066.1 %ผ่าน437.1581.4581.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลางไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน442.6438.0091.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา8,048.224,479.0044.3 %ผ่าน393.1877.9080.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง5,553.003,155.0043.2 %ผ่าน401.4676.0081.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์4,433.192,076.0053.2 %ผ่าน347.130.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร5,932.733,693.8437.7 %ผ่าน487.8276.0084.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม5,625.963,140.0044.2 %ผ่าน440.9195.0078.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก4,400.403,333.0024.3 %ผ่าน365.6795.0074.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน488.7939.9091.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 16,321.203,187.0049.6 %ผ่าน373.8676.0079.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 29,518.336,142.8435.5 %ผ่าน294.7038.0087.1 %ผ่าน
รวม 1,356,949 1,089,775 19.69 % ไม่ผ่าน 164,597 14,538 91.17 % ผ่าน