สรุปผลประเมิน กรมศุลกากร เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมศุลกากร472,582.28523,359.00-10.7 %ไม่ผ่าน16,510.626,526.9160.5 %ผ่าน
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
รวม 472,582 523,359 -10.74 % ไม่ผ่าน 16,511 6,527 60.47 % ผ่าน