สรุปผลประเมิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 79,078.8620,258.4274.4 %ผ่าน5,270.25228.1695.7 %ผ่าน
รวม 79,079 20,258 74.38 % ผ่าน 5,270 228 95.67 % ผ่าน