สรุปผลประเมิน สำนักงบประมาณ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงบประมาณ283,844.00216,000.0023.9 %ผ่าน8,768.993,003.7065.7 %ผ่าน
รวม 283,844 216,000 23.90 % ผ่าน 8,769 3,004 65.75 % ผ่าน