สรุปผลประเมิน กรมสรรพสามิต เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสรรพสามิต200,183.80419,000.00-109.3 %ไม่ผ่าน8,346.894,716.5743.5 %ผ่าน
รวม 200,184 419,000 -109.31 % ไม่ผ่าน 8,347 4,717 43.49 % ผ่าน