สรุปผลประเมิน กรมการกงสุล เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการกงสุล 124,296.82149,000.00-19.9 %ไม่ผ่าน5,367.18399.2092.6 %ผ่าน
รวม 124,297 149,000 -19.87 % ไม่ผ่าน 5,367 399 92.56 % ผ่าน