สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 394,306.3176,874.0080.5 %ผ่าน6,055.04587.3790.3 %ผ่าน
รวม 394,306 76,874 80.50 % ผ่าน 6,055 587 90.30 % ผ่าน