สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา122,893.7664,953.0047.1 %ผ่าน5,379.681,078.5980.0 %ผ่าน
รวม 122,894 64,953 47.15 % ผ่าน 5,380 1,079 79.95 % ผ่าน