สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน287,561.16206,000.0028.4 %ผ่าน6,549.061,234.2781.2 %ผ่าน
รวม 287,561 206,000 28.36 % ผ่าน 6,549 1,234 81.15 % ผ่าน