สรุปผลประเมิน กรมพลศึกษา เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพลศึกษา421,931.72383,917.009.0 %ไม่ผ่าน5,579.79491.7191.2 %ผ่าน
รวม 421,932 383,917 9.01 % ไม่ผ่าน 5,580 492 91.19 % ผ่าน