สรุปผลประเมิน กรมการข้าว เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการข้าว158,679.75106,210.0033.1 %ผ่าน6,549.065,237.6020.0 %ผ่าน
รวม 158,680 106,210 33.07 % ผ่าน 6,549 5,238 20.03 % ผ่าน