สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ175,162.27139,800.0020.2 %ผ่าน8,331.26918.6689.0 %ผ่าน
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์11,087.353,097.0072.1 %ผ่าน694.41226.0467.4 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี4,657.532,932.7137.0 %ผ่าน740.56183.6375.2 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง3,224.582,000.0038.0 %ผ่าน8,121.33378.0095.3 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,501.311,600.0036.0 %ผ่าน493.54146.4070.3 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี10,527.781,405.8086.6 %ผ่าน764.2580.8089.4 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่3,788.87527.0086.1 %ผ่าน1,188.4185.5092.8 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น2,838.493,545.00-24.9 %ไม่ผ่าน702.81549.9821.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว2,658.481,685.0036.6 %ผ่าน710.3894.6686.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,550.991,655.0053.4 %ผ่าน455.2040.3791.1 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,514.252,177.2813.4 %ไม่ผ่าน416.36183.8055.9 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,655.473,327.20-25.3 %ไม่ผ่าน530.46303.9542.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,701.502,445.0063.5 %ผ่าน749.16311.4458.4 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,047.192,113.0030.7 %ผ่าน532.07198.4762.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,520.512,113.0016.2 %ไม่ผ่าน716.05359.5749.8 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,100.007,533.10-143.0 %ไม่ผ่าน725.72284.0060.9 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,732.422,695.0043.1 %ผ่าน963.10174.2581.9 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,199.202,083.0050.4 %ผ่าน749.79215.3171.3 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร4,186.492,717.0035.1 %ผ่าน586.50139.1676.3 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก1,184.753,192.90-169.5 %ไม่ผ่าน1,161.65131.5688.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,448.161,383.4059.9 %ผ่าน915.53249.5072.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,493.602,260.009.4 %ไม่ผ่าน600.82292.1651.4 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,443.121,949.0020.2 %ผ่าน548.04315.1542.5 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,853.021,470.0048.5 %ผ่าน433.8596.8577.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,351.421,230.0047.7 %ผ่าน834.75546.3434.6 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์2,517.534,048.00-60.8 %ไม่ผ่าน722.96143.4180.2 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง2,320.231,661.3028.4 %ผ่าน685.19173.0074.8 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี2,811.062,887.00-2.7 %ไม่ผ่าน657.54240.1263.5 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,199.411,110.0049.5 %ผ่าน422.40152.5063.9 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา2,980.373,529.11-18.4 %ไม่ผ่าน752.88450.5040.2 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล5,456.183,483.0036.2 %ผ่าน659.62272.6058.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา2,851.122,768.002.9 %ไม่ผ่าน553.80282.5049.0 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 3,962.792,172.0045.2 %ผ่าน457.86190.0058.5 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,927.242,901.0026.1 %ผ่าน839.35168.8779.9 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,475.232,415.0046.0 %ผ่าน596.99250.8158.0 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,615.661,933.0026.1 %ผ่าน462.6966.9585.5 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา2,767.202,419.0012.6 %ไม่ผ่าน2,418.47371.3384.6 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,028.802,914.003.8 %ไม่ผ่าน842.04131.4784.4 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร965.822,477.00-156.5 %ไม่ผ่าน626.6088.6085.9 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์2,665.501,555.7041.6 %ผ่าน486.55129.9573.3 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์15,945.211,972.9987.6 %ผ่าน780.17260.3066.6 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,738.581,773.0035.3 %ผ่าน692.23343.4050.4 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส2,663.731,007.0062.2 %ผ่าน975.01296.6769.6 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,378.985,764.37-142.3 %ไม่ผ่าน460.17182.3060.4 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี4,007.852,500.0037.6 %ผ่าน1,218.00220.8881.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,560.772,483.603.0 %ไม่ผ่าน794.69195.2975.4 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย4,985.313,192.2836.0 %ผ่าน1,745.39608.0065.2 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่6,600.196,560.710.6 %ไม่ผ่าน2,347.40407.8382.6 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,205.901,608.0149.8 %ผ่าน1,015.34308.5669.6 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน3,469.504,532.30-30.6 %ไม่ผ่าน764.55289.4362.1 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,618.97779.0078.5 %ผ่าน901.81152.6683.1 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,364.871,871.00-37.1 %ไม่ผ่าน765.24143.5381.2 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี2,459.812,468.25-0.3 %ไม่ผ่าน568.0992.5883.7 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์2,317.411,992.9014.0 %ไม่ผ่าน667.29292.5156.2 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่80,533.25994.0098.8 %ผ่าน30,754.25240.2499.2 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,658.681,198.0067.3 %ผ่าน1,635.35479.1970.7 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี2,837.262,234.3821.2 %ผ่าน450.78360.4820.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง2,914.022,010.6431.0 %ผ่าน1,012.28282.1572.1 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,512.171,654.0034.2 %ผ่าน563.33185.1067.1 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,569.851,038.0070.9 %ผ่าน434.4169.4084.0 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 13,609.6410,975.0019.4 %ไม่ผ่าน1,915.6239.8297.9 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี26,594.1125,850.222.8 %ไม่ผ่าน1,488.52280.2081.2 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 24,055.0615,432.3035.8 %ผ่าน1,963.46352.7582.0 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี18,462.9717,102.007.4 %ไม่ผ่าน931.21661.8528.9 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 16,391.208,436.0048.5 %ผ่าน3,338.54331.5090.1 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์22,239.1413,640.0038.7 %ผ่าน2,256.84598.0373.5 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,596.656,987.0018.7 %ไม่ผ่าน2,591.87674.6374.0 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช19,629.9614,559.7225.8 %ผ่าน3,085.40459.1285.1 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 18,201.9515,794.0113.2 %ไม่ผ่าน2,679.87502.0081.3 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน9,533.237,259.0023.9 %ผ่าน3,548.15460.4487.0 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 21,060.2115,855.5924.7 %ผ่าน1,428.33393.9672.4 %ผ่าน
รวม 666,689 434,735 34.79 % ผ่าน 117,625 19,783 83.18 % ผ่าน