สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ114,661.7576,615.8333.2 %ผ่าน6,214.50776.4587.5 %ผ่าน
รวม 114,662 76,616 33.18 % ผ่าน 6,215 776 87.51 % ผ่าน