สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์164,531.92118,418.0028.0 %ผ่าน7,390.132,401.6467.5 %ผ่าน
รวม 164,532 118,418 28.03 % ผ่าน 7,390 2,402 67.50 % ผ่าน