สรุปผลประเมิน กรมชลประทาน (สามเสน) เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมชลประทาน (สามเสน)294,360.50556,909.00-89.2 %ไม่ผ่าน17,429.8613,009.4525.4 %ผ่าน
กรมชลประทานปากเกร็ด205,965.39298,633.00-45.0 %ไม่ผ่าน81,474.77476.9099.4 %ผ่าน
รวม 500,326 855,542 -71.00 % ไม่ผ่าน 98,905 13,486 86.36 % ผ่าน