สรุปผลประเมิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์74,726.5236,337.0051.4 %ผ่าน5,407.821,066.0480.3 %ผ่าน
รวม 74,727 36,337 51.37 % ผ่าน 5,408 1,066 80.29 % ผ่าน