สรุปผลประเมิน กรมประมง เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมประมง380,218.06417,990.00-9.9 %ไม่ผ่าน10,741.925,163.0551.9 %ผ่าน
รวม 380,218 417,990 -9.93 % ไม่ผ่าน 10,742 5,163 51.94 % ผ่าน