สรุปผลประเมิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร146,057.7070,000.0052.1 %ผ่าน5,370.30520.8890.3 %ผ่าน
รวม 146,058 70,000 52.07 % ผ่าน 5,370 521 90.30 % ผ่าน