สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการเกษตร เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมการเกษตร212,128.30171,903.8819.0 %ไม่ผ่าน7,749.70993.1187.2 %ผ่าน
รวม 212,128 171,904 18.96 % ไม่ผ่าน 7,750 993 87.19 % ผ่าน