สรุปผลประเมิน กรมกิจการผู้สูงอายุ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมกิจการผู้สูงอายุ78,242.0731,875.0059.3 %ผ่าน5,298.39450.1991.5 %ผ่าน
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี7,220.886,360.0011.9 %ไม่ผ่าน1,902.26425.5077.6 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์8,437.966,374.1024.5 %ผ่าน2,320.27258.2288.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง6,237.606,837.00-9.6 %ไม่ผ่าน2,513.86617.1475.5 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค18,002.0234,364.00-90.9 %ไม่ผ่าน1,217.89461.4162.1 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น7,899.19899.0688.6 %ผ่าน2,351.36285.5587.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม4,345.1714,752.00-239.5 %ไม่ผ่าน1,924.01367.6380.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี8,487.2810,989.00-29.5 %ไม่ผ่าน1,308.60214.8283.6 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา7,579.876,114.0019.3 %ไม่ผ่าน2,884.57514.5082.2 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา7,208.958,774.43-21.7 %ไม่ผ่าน1,582.4593.0094.1 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)21,977.759,244.0057.9 %ผ่าน3,466.31256.4992.6 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี22,915.8912,494.1145.5 %ผ่าน2,182.58393.4582.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต11,596.845,483.0052.7 %ผ่าน1,129.69352.4768.8 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 54,353.7416,977.6068.8 %ผ่าน2,344.83216.3490.8 %ผ่าน
รวม 264,505 171,537 35.15 % ผ่าน 32,427 4,907 84.87 % ผ่าน