สรุปผลประเมิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน129,070.5477,794.0039.7 %ผ่าน5,754.881,142.8580.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร3,010.226,612.00-119.7 %ไม่ผ่าน923.19268.5070.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,027.131,596.00-55.4 %ไม่ผ่าน1,493.74272.7281.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี951.723,411.00-258.4 %ไม่ผ่าน2,999.47510.8283.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,021.253,589.50-251.5 %ไม่ผ่าน1,805.71236.2686.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,322.852,595.80-96.2 %ไม่ผ่าน2,011.36597.3670.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,080.054,229.00-291.6 %ไม่ผ่าน2,257.15332.5085.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี610.541,499.00-145.5 %ไม่ผ่าน1,717.78205.2088.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา757.512,037.00-168.9 %ไม่ผ่าน1,582.44189.3888.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,323.803,968.50-199.8 %ไม่ผ่าน1,845.79392.7578.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท980.751,460.40-48.9 %ไม่ผ่าน1,095.11301.9372.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,418.543,509.62-147.4 %ไม่ผ่าน2,446.15250.2889.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,208.162,721.60-125.3 %ไม่ผ่าน1,687.71336.6380.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,347.892,020.80-49.9 %ไม่ผ่าน2,518.53471.3681.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,174.922,841.00-141.8 %ไม่ผ่าน3,126.02364.8588.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง889.011,157.00-30.1 %ไม่ผ่าน1,527.57470.2569.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด716.021,175.40-64.2 %ไม่ผ่าน1,158.8164.8994.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,852.562,947.00-59.1 %ไม่ผ่าน2,775.31420.4584.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก990.431,244.00-25.6 %ไม่ผ่าน1,043.09238.3777.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,310.41957.0027.0 %ผ่าน1,045.58189.7881.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม1,201.452,563.50-113.4 %ไม่ผ่าน1,617.06246.4484.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,668.773,659.00-119.3 %ไม่ผ่าน3,102.12303.0590.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,076.482,784.00-158.6 %ไม่ผ่าน2,158.13397.6381.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,277.013,151.00-146.7 %ไม่ผ่าน2,150.15497.5076.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,337.923,013.00-125.2 %ไม่ผ่าน670.73218.5067.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,692.292,840.50-67.8 %ไม่ผ่าน1,478.19367.3775.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,104.135,726.79-418.7 %ไม่ผ่าน2,320.39439.6181.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,131.012,355.00-108.2 %ไม่ผ่าน1,429.98429.6970.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ1,352.10ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ256.50ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,427.562,850.40-99.7 %ไม่ผ่าน1,177.48323.9072.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์808.691,548.00-91.4 %ไม่ผ่าน1,728.29551.3868.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี1,035.051,257.84-21.5 %ไม่ผ่าน1,506.05492.9667.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,321.733,722.81-181.7 %ไม่ผ่าน979.61535.4345.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,064.572,260.00-112.3 %ไม่ผ่าน1,288.73378.5970.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา912.442,623.20-187.5 %ไม่ผ่าน1,755.62265.9484.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,083.442,121.00-95.8 %ไม่ผ่าน1,984.48292.2985.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุงไม่ครบ3,344.01ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ349.50ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตรไม่ครบ2,985.60ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ277.83ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,606.663,486.51-117.0 %ไม่ผ่าน2,263.07732.2467.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,059.534,443.00-319.3 %ไม่ผ่าน1,714.02357.1179.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ1,944.20ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ319.44ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่1,005.733,459.80-244.0 %ไม่ผ่าน1,760.60219.7487.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต936.162,688.00-187.1 %ไม่ผ่าน609.91206.4866.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม1,153.972,026.00-75.6 %ไม่ผ่าน1,594.14356.1577.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร842.585,826.00-591.4 %ไม่ผ่าน1,434.82327.7877.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,136.522,673.00-135.2 %ไม่ผ่าน2,429.00403.5383.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,107.651,057.004.6 %ไม่ผ่าน1,413.28274.7280.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,174.093,491.00-197.3 %ไม่ผ่าน1,468.41102.6093.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,705.732,424.00-42.1 %ไม่ผ่าน2,094.00291.6886.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง901.512,361.20-161.9 %ไม่ผ่าน1,257.75317.0474.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,227.604,111.20-234.9 %ไม่ผ่าน1,304.97423.6567.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,027.992,407.00-134.1 %ไม่ผ่าน1,700.91367.7578.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,164.683,034.40-160.5 %ไม่ผ่าน1,717.71357.2279.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,585.604,063.00-156.2 %ไม่ผ่าน2,430.04223.9990.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,571.703,505.60-123.0 %ไม่ผ่าน1,494.94404.3273.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย1,007.661,975.00-96.0 %ไม่ผ่าน2,321.40301.1787.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,030.652,874.00-178.9 %ไม่ผ่าน2,034.35208.5089.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร851.152,108.50-147.7 %ไม่ผ่าน2,113.73176.1391.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,257.503,461.50-175.3 %ไม่ผ่าน1,895.52312.2183.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,646.293,977.70-141.6 %ไม่ผ่าน1,104.68150.1086.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,303.883,763.00-188.6 %ไม่ผ่าน826.43189.4577.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม897.362,268.90-152.8 %ไม่ผ่าน469.54224.2752.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร5,599.644,716.0015.8 %ไม่ผ่าน723.94196.8472.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว1,193.731,876.50-57.2 %ไม่ผ่าน1,841.40369.2979.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,107.261,713.00-54.7 %ไม่ผ่าน1,309.41285.0078.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ2,310.60ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ189.39ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย760.832,328.00-206.0 %ไม่ผ่าน1,755.32231.9086.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,310.8516.5098.7 %ผ่าน1,610.69336.4579.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,068.642,884.90-170.0 %ไม่ผ่าน2,462.04442.6382.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,346.951,522.00-13.0 %ไม่ผ่าน1,958.98243.7987.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,260.683,647.52-189.3 %ไม่ผ่าน1,207.54268.8577.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู784.842,844.00-262.4 %ไม่ผ่าน1,352.93292.7478.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,209.712,210.40-82.7 %ไม่ผ่าน820.09239.3970.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,119.401,939.50-73.3 %ไม่ผ่าน1,233.92297.3275.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,592.224,071.92-155.7 %ไม่ผ่าน2,346.15384.3283.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์1,038.733,305.00-218.2 %ไม่ผ่าน1,986.08109.7294.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี847.502,492.10-194.1 %ไม่ผ่าน1,863.27355.8580.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,346.171,190.1611.6 %ไม่ผ่าน2,713.46371.0086.3 %ผ่าน
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ2,876.595,723.72-99.0 %ไม่ผ่าน2,075.67359.2582.7 %ผ่าน
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,853.336,952.32-143.7 %ไม่ผ่าน2,742.40610.0077.8 %ผ่าน
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง8,253.2311,526.00-39.7 %ไม่ผ่าน1,470.191,064.0427.6 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,028.135,683.00-180.2 %ไม่ผ่าน1,860.13327.2082.4 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,636.4210,546.00-300.0 %ไม่ผ่าน2,454.46286.9888.3 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,734.082,726.0027.0 %ผ่าน2,493.72254.2589.8 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,750.903,470.00-98.2 %ไม่ผ่าน1,225.04261.4578.7 %ผ่าน
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,676.386,961.00-48.9 %ไม่ผ่าน729.47292.0160.0 %ผ่าน
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร2,558.227,909.00-209.2 %ไม่ผ่าน1,203.18305.2574.6 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส2,886.815,613.18-94.4 %ไม่ผ่าน1,505.69383.9774.5 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่3,102.7212,751.07-311.0 %ไม่ผ่าน3,179.82408.6387.1 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง5,847.6914,204.00-142.9 %ไม่ผ่าน1,955.16904.9053.7 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,751.2411,251.00-4.6 %ไม่ผ่าน878.20299.5165.9 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา3,253.635,975.00-83.6 %ไม่ผ่าน3,118.58159.8294.9 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช6,898.5811,674.86-69.2 %ไม่ผ่าน2,284.84336.1185.3 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,819.787,583.32-57.3 %ไม่ผ่าน1,286.51704.7545.2 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,382.555,682.60-68.0 %ไม่ผ่าน1,522.79598.6560.7 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง7,757.6813,593.09-75.2 %ไม่ผ่าน2,429.89497.4379.5 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ7,092.628,631.00-21.7 %ไม่ผ่าน986.26217.1678.0 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์6,888.198,606.98-25.0 %ไม่ผ่าน3,313.30564.7983.0 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา10,533.8614,918.62-41.6 %ไม่ผ่าน2,111.04291.8586.2 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี5,932.069,096.30-53.3 %ไม่ผ่าน1,077.19674.2437.4 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี12,236.6625,119.00-105.3 %ไม่ผ่าน1,114.26103.6390.7 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี9,038.987,849.2013.2 %ไม่ผ่าน1,691.62304.0082.0 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี10,498.7713,744.59-30.9 %ไม่ผ่าน2,564.73463.5181.9 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต11,444.0637,350.60-226.4 %ไม่ผ่าน1,444.16590.7559.1 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด11,715.9016,750.00-43.0 %ไม่ผ่าน979.61217.2177.8 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท11,648.1229,407.00-152.5 %ไม่ผ่าน981.83390.2860.2 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช6,432.0014,018.48-117.9 %ไม่ผ่าน1,285.74686.7446.6 %ผ่าน
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,659.2412,381.98-646.2 %ไม่ผ่าน545.47552.31-1.3 %ไม่ผ่าน
รวม 404,185 625,783 -54.83 % ไม่ผ่าน 181,312 37,461 79.34 % ผ่าน