สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ86,546.5439,000.0054.9 %ผ่าน5,179.58532.0789.7 %ผ่าน
รวม 86,547 39,000 54.94 % ผ่าน 5,180 532 89.73 % ผ่าน