สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า131,024.0431,282.9976.1 %ผ่าน5,085.78433.2991.5 %ผ่าน
รวม 131,024 31,283 76.12 % ผ่าน 5,086 433 91.48 % ผ่าน