สรุปผลประเมิน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ92,016.9871,093.0022.7 %ผ่าน5,923.721,074.1581.9 %ผ่าน
รวม 92,017 71,093 22.74 % ผ่าน 5,924 1,074 81.87 % ผ่าน