สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางราง เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการขนส่งทางราง121,565.8625,637.0078.9 %ผ่าน4,738.72333.7893.0 %ผ่าน
รวม 121,566 25,637 78.91 % ผ่าน 4,739 334 92.96 % ผ่าน