สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ83,635.497,732.0090.8 %ผ่าน5,332.78166.9196.9 %ผ่าน
รวม 83,635 7,732 90.76 % ผ่าน 5,333 167 96.87 % ผ่าน