สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม158,533.14137,699.0013.1 %5.06,295.80424.6893.3 %5.0
รวม 158,533 137,699 13.14 % 6,296 425 93.25 %