สรุปผลประเมิน กรมเจ้าท่า เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า194,813.27139,000.0028.6 %5.08,425.06666.1792.1 %5.0
รวม 194,813 139,000 28.65 % 8,425 666 92.09 %