สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางบก เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 453,326.97347,457.0023.4 %5.010,457.395,834.6744.2 %5.0
รวม 453,327 347,457 23.35 % 10,457 5,835 44.21 %