สรุปผลประเมิน กรมท่าอากาศยาน เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน126,207.70128,198.00-1.6 %0.05,936.23351.5894.1 %5.0
รวม 126,208 128,198 -1.58 % 5,936 352 94.08 %