สรุปผลประเมิน กรมทางหลวง เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง492,130.06432,472.0012.1 %5.016,254.236,669.3059.0 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)14,918.9114,202.004.8 %2.04,310.472,164.1049.8 %5.0
รวม 507,049 446,674 11.91 % 20,565 8,833 57.05 %