สรุปผลประเมิน กรมทางหลวงชนบท เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท261,909.66221,493.0015.4 %5.09,253.623,159.9365.9 %5.0
รวม 261,910 221,493 15.43 % 9,254 3,160 65.85 %