สรุปผลประเมิน กรมควบคุมมลพิษ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ203,761.77177,543.7812.9 %5.07,308.843,480.0552.4 %5.0
รวม 203,762 177,544 12.87 % 7,309 3,480 52.39 %