สรุปผลประเมิน กรมป่าไม้ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 205,954.55185,556.009.9 %4.58,371.904,931.0641.1 %5.0
รวม 205,955 185,556 9.90 % 8,372 4,931 41.10 %