สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม171,527.5081,790.2052.3 %5.05,926.851,092.3381.6 %5.0
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี70,488.6258,869.9416.5 %5.01,929.201,167.1139.5 %5.0
รวม 242,016 140,660 41.88 % 7,856 2,259 71.24 %