สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 180,274.8131,000.0082.8 %5.07,349.481,935.7773.7 %5.0
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ตอนบน (ภูเก็ต)25,511.8266,852.00-162.0 %0.02,364.43535.0477.4 %5.0
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จ.ชุมพร17,550.085,492.8968.7 %5.01,128.45185.4983.6 %5.0
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก11,487.556,775.2041.0 %5.0909.8827.8596.9 %5.0
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จ.สงขลา12,310.164,900.0060.2 %5.0857.44716.0116.5 %5.0
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง14,196.819,146.5035.6 %5.01,420.521,082.0323.8 %5.0
รวม 261,331 124,167 52.49 % 14,030 4,482 68.05 %